24 Mart 2009 Salı

2007 Yılı Sermaye piyasası ve Finansal Kurumlar Ara sınav soru ve cevapları

Sermaya piyasası ve finansal kurumlar
2007 ara sınav

DAha önce işlem görmüş finansal varlıkların tekrr işlem gördüğü piyasalar?

-------İkincil Piyasalar

 

Tahvilin piyasa değeri hesaplanabilmesi için
hangi bilgiye gerek yoktur?

------Enflasyon oranı


Organize piyasalarda işlem mecburiyeti olmayan,
vadesi, fiyatı ve miktarı bugünden belirlenmiş herhangi bir ürünün, ileriki bir tarihte fiziki teslimini öngören finansal varlık hangisidir?

----Vadeli işlem sözleşmeleri (forward)
Gelecek piyasaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
malın cinsi kalitesi özellikleri miktarı sözleşmenin vadesi ve teslim tarihi taraflar arasında belirlenir
maksimum fiyat değişikliği sınırı vardır
vadesinden önce ters işlemle kapatılabilir
takas odası ve teminat sistemi vardır
organize piyasalarda işlem görür
--------------------------A

 

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurulunun sorumluluklarından biri değildir?

---Sermaye piyasalarındaki alım ve satım işlemlerini hızla gerçekleştirilmesini sağlamak
Sermaye piyasası kurulunun sermaye piyasası alanında mesleki faaliyetleri yürütmek ile ilgili görevlerinden biri değildir ?

---Değerlendirme

 

Sermaye piyasası kurulu'nun sermaye piyasası alanında genel hukuki nitelikli idari karar ve düzenlemeler çıkarmak ile ilgili görevlerinden biri ?

------Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla standart finansal tablolar saptamak.
Hangisi Sermaye piyasası kurulu daire başkanlıkları arasında yer almaz ?

----kotasyon daire başkanlığı

Hangisi borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesini ifade eder?

-----------Devamlı piyasa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder