23 Mart 2009 Pazartesi

Girişimcilik Ara Sınav Soruları (geçmiş yıllar) cevaplarla birlikte

Girişimcilik Ara Sınav Soruları (geçmiş yıllar) cevaplarla birlikte

Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yapılan
tanımlarda yer alan temel unsurlardan biri değildir?
A Sermaye
B Yaratım süreci
C Getiri
D Risk
E Çaba harcanması
-------------E

Yaklaşık 20 soru ve cevabı. 
İlkkez girişimcilik tanımı yapan ekonomist kimdir ?
Cantillon
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin en önemli işlevleri arasında yer almaz?
A Yeni satış yöntemleri yaratma
B ürün Çeşitliliğini sağlama
C Sermaye birikimi Sağlama
D Rekabeti artırma
E İStihdam yaratma
----------------------D

Aşağıdakilerden hangisi Carl Rogers'in yaratıcılığı artırdığını savunduğu iki yöntemder birisidir?
A Teknolojik özgürlük
B Psikolojik özgürlük
C Fizyolojik özgürlük
D Toplumsal özgürlük
E Ekonomik Özgürlük
------------------B

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yaratıcılıkta
yönetsel tutum ve davanışlardan biri değildir?
A Özgürlük
B Kavram oluşturma
C Teşvik
D Örgütsel Destek
E Meydan okuma
-------------B
Aşağıdakilerden hangisi ABD'nin tasarım firması
IDEO'nun belirlediği iyi bir beyin fırtınası için yapılması gereken
işlemler sıralamasında yer almaz?

A Yabancı düşüncelerin teşvik edilmesi
B Sıcak takımların oluşturulması
C Düşüncelerin numaralandırılması
D Sorunun ve konunun tanınması
E Takıma sadece alanıyla ilgili uzman kişilerin katılması
-------------------------------E

 
Yaratıcılığı yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla
sonuçlanan bir süreç olarak açıklayan yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Taylor

 

Aşağıdakilerden hangisi Peter F.Drucker tarafından
belirtilen şirketin veya sektörün içinde yer alan yenilik
kaynaklarından biri değildir.
A Sektör ve pazar yapısındaki değişiklikler
B Beklenmedik değişiklikler
C Süreç ihtiyaçları
D Algılama değişiklikleri
E Uyumsuzluklar
--------------------D
Aşağıdakilerden hangisi temel ve uygulamalı bilgi üretim sistemleri ile piyasa üretim sistemlerinin
bütünleşmesini ve etkileşimini sağlayan yollardan değildir?

A Darışmanlık ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi
B Üniversiteye-Sanayi işbirliğinin kurulması
C Her sistemin sadece kendi içinde örgütlenmesi
D Ortak elektronik bilgi erişim imkanlarının sağlanması
E SErbest uzman dolaşımının sağlanması
--------------------C
Aşağıdakilerden hangisi İsveçli akademisyen Ake Andersson'un belirttiği yenilikçi kültür yaratan faktörlerden biri değildir.?
A Yeni bilgi ve yetkinlik
B ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki dengesizlik
C Başarılı iletişim
D Düzenlenebilir finans sistemi
E Homojen kültürlü toplum
--------------------E

İlk Arge Kuruluşu ve yılı (kesin soru)
-1872 Yılında almanyada Siemens tarafından.

Endüstri yörelerinin özelliklerinden birisi değildir?
-Yalıtılmış olması

Şirket girişimciliği kavramını büyümek için küçük işletmelerin satın alınması
anlamında kullanan yazar?
-Schwarz

Aşağıdakilerden hangisi iş girişimcilerin özelliklerinden biridir?
-Hayalleri başarmada başkalarını ikna edebilme gücüne sahip olması
(İç girişikci şirket içi çalışan personeldir, küçük bi ayrıntı)
İç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasında ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

-İşletme yöneticilerinin hedeflediği yenilik vizyonunun paylaşılması
Girişimci için en zor işletme gelişim aşaması hangisidir?
A Başlangıç
B Büyüme
C Gelişme
D Olgunluk
E Gerileme
--------------------A

İşletme varlıklarının nakde çevrilebilme derecesine ne ad verilir
(derecesine altı çizili)
A Geri döndürülebilirlik
B Opsiyon
C Bölünebilirlik
D Likidite
E Getiri
--------------------D
İşletmenin gelecek dönemde elde edeceği faaliyet ve faaliyet dışı
gelirleri ile o gelirleri elde etmek için katlandığı gider ve maliyetlerin
bütçelendiği finansal tabloya

-Profarma gelir tablosu

 

Risk sermayesi finansman modeli aracılığı ile yapılacak yatırımlarda
ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir ?
-Girişimcinin şuanki durumu, ortaya çıkacak ihtiyaçları ve yeni işletmenin olası sonuçlarını gösteren iş planını hazırlaması

Hepimize Başarılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder