25 Mart 2009 Çarşamba

Muhasebe denetimi 2008 Ara Sınav Soru ve cevapları

Muhasebe denetimi ve mali analiz
2008 Ara sınav soru ve cevapları.

Finansal tablolarda yer alan

bilginin doğruluğu ve güvenilirliği

nasıl sağlanır?

---------------------Genel Kabul

görmüş muhasebe ilkelerine uygun

olması ile.

Aşağıdakilerden hangisi denetimin

tanımında kullanılan kavramlardan

biri değildir?

Kanıt
Denetim raporu
iç kontrol
Ölçüt
Denetçinin bağımsızlığı
------------------------CKanıt ile ilgili aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

----İşletme yöneticisi tarafından

nesnel olarak elde edilir.

Bir işletmenin faaaliyet

yordamlarının ve politikalarının,

işletmenin herhangi bir bölümünün

etkinliğinin ve verimliliğinin

değerlendirilmesi amacıyla gözden

geçirilmesi aşağıdaki denetim

türlerinden hangisini ifade eder?

Kamusel denetimi
faaliyet denetimini
uygunluk denetimini
iç denetimi
özel amaçlı denetimi

----------------------B

Bankaların işletmelere kredi

vermeden önce yaptıkları denetim ne

tür bir denetimdir.?

Özel amaçlı denetim
finansal tablo denetimi
iç denetim
faaliyet denetimi
uygunluk denetimi
----------------------A

Mali tablolardaki bilgilerin

doğruluğu ve yeterliliği konusundaki

denetçi görüşü aşağıdakilerden

hangisi ile oluşturulur?

------------------- Mali

tablolardaki bilgilerle ilgili

yeterli ve geçerli kanıt

koplanmasıyla

Türkiyede denetçinin uzmanlığını

belirleyen ölçüt aşağıdakilerden

hangisidir ?

----Denetçinin 3568 sayılı yasayla

belirlenen eğitim koşulunu

sağlaması.

Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin

mesleki kişiliği ile ilgili genel

kabul görmüş standartlardan biri

değildir?

Eğitim
Uzmanlık
Mesleki özen
Görüş Bildirme
Bağımsızlık
------------------------D

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe

ilkelerinde tutarlılık standardını

açıklamaktadır ?

---------Uygulanan muhasebe politika

ve yöntemlerinin değişmemesi

Finansal tablolarda sunulan bilginin

finansal tablo kullanıcılarının

kararlarını etkileyecek ölçüde

yanlış olması aşağıdaki muhasebe

kavramlarından hangisi ile

açıklanır?

Tutarlılık
İhtiyatlılık
Önemlilik
Kişilik
Güvenilirlir
-------------------------C

Denetçi kabul edilebilir yanlışlığı

hangi amaçla kullanır?

---------------Denetim testlerinin

alanını belirlemek

Risk kavramlarıyla ilgili

ifadelerden hangisi yanlıştır?

---------------Kontrol riskini

denetçi yaratır

Çalışma kağıtlarının tipi, niceliği

ve kapsamının belirlenmesinde,

denetçi aşağıdaki faktörlerden

hangisini dikkate almaz?

-------------Denetlenen işletmenin

karlılığı.

İç kontrol bir örgütteki kişilerin

yaptıkları faaliyetler ve onun için

sağladıkları imkanlar ölçüsünde

başarılıdır ifadesi iç kontrol

kavramının hangi özelliğini

yansıtmaktadır?

---------------------İç kontrolün

insanlar tarafından

gerçekleştirilmesini

Bir işletmede yönetimin dürüstlük ve

etik değerlere bakış açısı, iç

kontrolün temel unsurlarından

hangisinin en önemli

belirleyicisidir?

Kontrol çevresi
Risk değerleme
Kontrol eylemleri
Bilgi ve iletişim
İzleme

---------------------A

Denetçi bir işlem grubu veya hesap

kalanı için iç kontrölün tamamen

etkisiz olduğuna karar verirse, bu

aşağıdakilerden hangisinin %100

olduğu anlamına gelir?

Bulgu riskinin
Maddi doğruluk riskinin
Doğal riskin
Kontrol riskinin
Denetim riskinin
------------------------D

Denetçinin bir hesap kalanı veya

işlem grubundaki önemli bir hatayı,

uyguladığı tüm testlere rağmen

bulamaması ihtimaline ne ad verilir?

--------------Bulgu riski

Aşağıdakilerden hangisi istatiksel

olmayan örneklemedir?

--------------Olasılığa dayanmayan

örnekleme

Denetçinin bir tutardaki yanlışlığı

veya iç kontrol yordamlarındaki bir

ihlali görmedeki başarısızlığına ne

ad verilir?

Standart hata
Örnekleme riski
Örnekleme dışı risk
İstatistiksel hata
Örnekleme hatası
-------------------C

Maddi doğruluk testlerinin

amaçlarına hizmet eden ve yıl

sonunda yapılan testler

aşağıdakilerden hangisidir?

-------------------Analitik

prosedürler

Denetçi denetime ilk olarak hangi

finansal tablonun kalemlerini baz

alarak başlar?

-------------------Bilanço

Denetçinin hazır değerler grubunun

denetiminde titiz davranmasının

nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

-------------Hile ve yolsuzluğa

karşı en riskli kalemler olması

Aşağıdakilerden hangisi borçlara

ilişkin bir uygunluk testi değildir?

-------------Tahakkuk etmiş tüm

ücretlerin, faizlerin, vergi ve

sosyal güvenlik kesintilerinin

yeniden hesaplanması.

Müşteri ile denetçi arasındaki

anlaşmazlıklarda kanıt olarak

kullanılan mektuba ne ad verilir?

-------------Müşteri beyan mektubu

Aşağıdakilerden hangisi bilanço

sonrası olayların gözden geçirilmesi

aşamasında yapılmaz ?

Müşteri işletme yönetim kurulu

tutanaklarını incelemek
Denetçiye verilen sözlü beyanları

doğrulamak
Müşteri işletmenin avukatından

mevcut davalarla ilgili bilgi almak
Mevcut en son tarihli ara mali

tabloları incelemek
Bilanço sonrası olaylarla ilgili

olarak defterlerde gerekli

düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını

sormak
----------------------B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder