30 Mart 2009 Pazartesi

Stratejik yönetim 2008 yılı ara sınav soru ve cevapları

Stratejik yönetim
2008 yılı ara sınav soruları ve cevapları

Hangisi yönetsel stratejinin özelliklerinden biri değildir?

--------------------İşletmenin durağan çevresiiçinde faaliyet sahalarını belirlemesi Belirlenmiş amaçlara ulaşmak için izlenen yol yada plana ne ad verilir?
Misyon
Hedef
Taktik
Politika
Vizyon
----------------D

Amaçların somut ve sayılarla ifade edilebilir olması gereğini vurgulayan ilke aşağıdakilerden hangisidir ?

--------Amaçların ölçülebilir olması

İşletmelerin bir faaliyet konusu seçebilmesinde ve kesin bir amaç edinmesinde en önemli gösterge aşağıdakilerden hangisidir ?

Pazar büyüklüğü
çalışan sayısı
yatırılan sermaye tutarı
elde edilen kar oranları
kullanılan teknoloji
-----------------------------A

Üretilen ürünlerin taleplerinde olduğu kadar rekabetleinde de karşı karşıya bulunulan risklerin birikiminden kaçma yoluna ne ad verilir?

Denkleştirme
Nötrleştirme
Ofansif güvenlik
İç elastikiyet
Otonomi
-----------------------------A

Aşağıdakilerden hangisi ikincil amaçların özelliklerinden biri değildir?

kesin tarihler içinde erişilecek olması
rakamlandırılmış hedefterden oluşması
taktik olaylarla ilgili olması
uzun süreli olması
eylemsel olaylarla ilgili olması
------------------------D

Ekonomik ortam koşullarının riskine maruz kalan işletmelerin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir ?

-------------------Ürünleri çeşitlendirerek, satış faaliyetini değişik ülke ve sektörlere yaymak.

Aşağıdakilerden hangisi ülke ekonomilerinin içinde bulunabileceği evrelerden biri değildir?

Gelişme
Depresyon
Yenileme
Refah
Genişleme
------------------------E

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin analiz etmek zorunda olduğu özel ekonomik faktörler arasında yer almaz ?

------------Demografik değişimler

Bir işletmenin gençlere hitap eden bir endüstride faaliyet göstermesi durumunda strateji belirlerken pazar koşullarına ilişkin faktörlerden hangisine

öncelik vermesi gerekir?

-----------------------------------C

Planlanmış mülakatlar, delphi tekniği ve online bilgisayar etkileşimlerinden oluşan çevresel analiz planlama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
-------------Yapılandırılmış uzman görüşü

Pims programına göre toplam karlılığı yüksek olan işletmelerin ortak özellikleri ?

Rakiplere kıyasla yüksek ürün kalitesi
Yüksek pazar payı
yüksek kapasite kullanımı
düşük yatırım yoğunluğu

Pims programına göre toplam karlılığı yüksek olan işletmelerin ortak özelliklerden biri değildir?
------------------Rakiplere kıyasla birim başına yüksek direkt maliyetler

 

İşletmenin temel amacının kar oluşturmak olduğu üzerine kurulmuş olan analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?
-----------------------Değer zinciri analizi

Belirli bir konudaki üretim faaliyetlerini üretim faktörleri kaynaklarına doğru ya da nihai ürünlere doğru genişletme yoluyla gerçekleştirien iç büyüme stratejisine ne ad verilir?

Uzmanlaşma
Yatay farkılaştırma
dikey Farklılaştırma
Tek yönlü farklılaştırma
Yığışım

--------------------------C

Küçük bir işletmenin büyük ve güçlü rakiplerinden korunmak için birden fazla müşterek yatırım ortaklığına girmesiyle gerçekleşen stratejiye ne ad verilir?

----------Önümcek ağı stratejisi

İşletmenin içinde bulunduğu endüstri büyümesini durdurmuş ve olgun bir noktaya erişmişse aşağıdaki stratejilerden hangisini kullanmak yararlı olur ?

-------------Kâr ya da harmanlama stratejileri

Aşağıdakilerden hangisi etrafına bakma stratejilerinde izlenen ana yaklaşımlar ve faaliyetlerden biri değildir?

--------Satış teşvik ve reklam harcamalarının arttırılması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder