23 Mart 2009 Pazartesi

Türk vergi sistemi 2006 yılı ara sınav soruları

Türk vergi sistemi
2006 ara sınav soruları

Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccarlardan birisi değildir?

kollektif şirketler
limited şirketler
işletme hesabı esasına göre defter tutan tüccarlar.
anonim şirketler
adi komandit şirketler
---C


Net artış teorisine göre gelir hesaplanırken;
varlıkların değerinde meydana gelen artış veya azalışların yanında aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek vardır ?
indirilecek giderler
tüketim harcamaları
indirilmeyecek giderler
öz tüketim
yaratılan hasıla
---B
Büyükbaş hayvanlardan kaynakta kesilen vergi %2 dir.
Bir faaliyetin ticari kazanç sayılabilmesi için aşağıdaki üretim faktörlerinden hangilerinin üretim sürecine katılıp katılmadığına bakmak gerekir.

Sermaye ve emek
teşebbüs ve emek
toprak ve teşebbüs
sermaye ve toprak
sermaye ve teşebbüs

-----------E
İkametgahı Türkiye'de bulunanların Yurtışı ve yurt içi kazanç ve iratların TAMAMI vergiye tabidir.
(bu paso çıkıyo)
bina ve arazi dışındaki mal ve haklarda emsal kira bedeli mal ve hakların maliyet bedelinin %10'udur
(bu paso çıkıyo)
Telif hakları menkul kıymettir -- Gayrimenkul kıymetle karıştırmamak gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi mükellef adına beyanname veremez
Mükellefin muhasebecisi
mükellefin kendisi
vergi sorumlusu
kanuni temsilciler
mirasçılar
------------------------A
Mal ve hakların elden çıkarılmasından elde edilen kazanç aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
ticari kazanç
arızi kazanç
gayrimenkul sermaye iradı
değer artış kazancı
menkul sermaye iradı
-------------------D

 

Basit usul dışında kalan gelir vergisi mükellefleri beyannamelerini 15 mart'ta verirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder