30 Mart 2009 Pazartesi

Türk Vergi Sistemi Ders Notları - Kesin çıkacak Sorular

Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi kanununa göre gayrimenkul
olarak kabul edilmemiştir
A Gemiler
B Araziler
C Hisse senetleri
D İntifa hakları
E Maden işletme hakları
————————— CAşağıdakilerden hangisbinin kiralanması halinde götürü gider indirimi uygulanamaz.?

İŞyeri
Konutlar
Haklar
Makineler
Gemi payları
-----------------------C

Aşağıdakilerden hangisi, dar mükelleflerin beyana tabi olmayan ve kaynakta kesilmeyen gelirlerini beyan etmekte kullanılır?
----------------Münferit beyanname

Vergi beyannamesinin kanuni süresi geçtiği halde verilmemesi halinde yapılacak tarhiyat aşağıdakilerden hangisidir ?

------------------Re'sen tarhiyat

Vadesinde ödenmeyen vergiler için her ay için alınacak olan gecikme zammı oranı % kaçtır ?

---------------%7

Lütfen sizde bişeyler ekleyiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder