1 Nisan 2009 Çarşamba

Uluslar arası işletmecilik 2008 Ara sınav soruları ve cevapları

Uluslar arası işletmecilik
2008 ara sınav soru ve cevapları

Merkantilist düşünceye göre bir ülkenin refahı aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

-------------Sahip olduğu değerli madenlereAşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü tiplerinden biri değildir?

Kuluçka makinesi kültürü
Eyfel kulesi kültürü
Pragmatik örgüt kültürü
Aile kültürü
Kılavuz ok kültürü
--------------C

Dolaylı ihracat ve doğrudan ihracatla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

-----------Dolaylı ihracat, daha yüksek risk içerir bu nedenle daha çok taahhüt gerektirir.

 

Aşağıdakilerden hangisi dünya bankası grubu bünyesinde yer alan ana kurumlardan biri değildir?

--------------------Uluslar arası çalışma örgütü
Aşağıdakilerden hangisi 25 nisan 1945 de kabul edilen
Birleşmiş milletler şartının amaçlarından biri değildir?
----------------Ülke parasını güçlendirerek ekonominin istikrarlı hale gelmesini sağlamak

 

Görevlerdeki oryantasyona ve iş yerindeki eşitliğe vurgu yapan
örgüt kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?

----------Kılavuz ok kültürü
Üyelerinin belli bir bölümünün benzer geçmişe sahip olduğu takım türü
aşağıdakilerden hangisidir ?

---------Belirli takımlar
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin etik anlayışı uluslar arası işletmelerin gittikleri ev sahibi ülkenin kurumları gibi davranmaları gerektiğini savunur?
--------- kültürel kuramlar
ABD DE clinton yönetiminin 1996 kararlarıyla ticaret politikasından 'insan hakları' koşulunu kaldırmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir ?

---------Batılı yatırımların totaliter ülkelerin ekonomik ve politik gelişmelerine katkıda bulunabileceği düşüncesi

 
Kohlberg'in ahlak gelişimi yaklaşımı açısından bakıldığında
uluslar arası etik standartların oluşması, uluslar arası işletmecilik için neden en üst gelişim düzeyi sayılır?
---------Soyut ve evrensel yararlar gözetildiği için.

 

Yönetsel koordinasyon yaklaşımının odak noktası ?

-------Çalışanlara değer verme
stratejik planlamada üstünde üreticinin adı olmadan ve kullanılan markaya bağlı kalınmadan ürünün satılmasını mümkün kılan yaklaşım ?
-----------Ekonomik zorunluluk
Küreselleşme ve yöresel baskıların en yoğun yaşandığı sektör ?

-------İletişim
Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bölüm yapısının yararlarından biri değildir?

-------Ülke içi ve uluslar arası yöneticilerin ayrılması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder