26 Kasım 2009 Perşembe

Türk vergi Sistemi geçmiş yıl soruları

TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2
Aşağıdakilerden hangisinin vergi matrahı asgari ücrete bağlı olarak tespit edilemez
----- İŞverene bağlı çalışan işçilerin ücretleri

Vergi matrahının defter kayıt ve belgelere dayalı olarak tespitine imkan olmayan hallerde yapılan tarhiyat?
----- Resen tarhiyat

kurum kazancı ilke olarak gelir vergisi kanunundaki gelir unsurlarından hangisi esas alınarak tespit edilir
----- ticari kazanç

dar mükellef kurumlar için
----- Yanlızca Türkiyede elde ettikleri kazançlar vergilendirilir

Dar mükellef ulaştırma kurumların kazancı tespit edilirken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
----- Ortalama Emsal Oranı      (Önemli)

Tasfiye nezaman sona erer ? (Önemli)
----- Nihai bilançonun genel kurulda tabul edildiği tarihte

Ocak ayında kaynakta kesilen vergiler nezaman beyan edilir?
----- 20 Şubat

KDV 'nin türü nedir
----- harcama vergisiKDV ye göre kdv mükellefi değildir?
----- Mal satın alanlar

Ölüme bağlı olaylarda hangi vergi alınır?
----- Veraset vergisi

Ölenin sağlığında icra dairesine veya mahkemyee int etmiş takip... alacak ve borçlarına ait vergilerin tecil süresi kaç yılı aşamaz?
----- 10 yıl

Veraset ve intikal vergisinde menkul malların değerleme ölçüsü ?
----- Rayiç bedeli

Aşağıdakilerden hangisi vergiye tabidir?
----- Kurumlara ait taşıtlar

Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi hes.dikkate alınmaz ?
----- Taşıtın değeri

Emlak vergisi her yıl hangi aylarda tarh olunur?
----- Ocak şubat

Aşağıdaki kazanç ve iratların hangisi kaynakta vergi kesintisine tabi değildir?
------ Değer artış kazançları

Kurumlar vergisi kanuna göre aşağıdakilerden hangisi gider olarak indirilebilir?
------ Hisse senedi ihraç giderleri

Örtülü kazanç dağıtımında fiyatın belirlenmesinde aşağıdaki ilkelerden hangisi dikkate alınır?
------ Emsallere uygunluk ilkesi

Dar mükellef kurumların aşağıdaki kazanç ve iratlarından hangisinin üzerinden kurumlar vergisi stopajı yapılmaz?
------ ticari kazanç

Emlak vergisinin birinci taksidi en son nezaman ödenir?
------ 31 Mayıs

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder