28 Ocak 2013 Pazartesi

intikal vekaletnamesi şablonu

noter

Noterde tapuyla alakalı olarak intikal vekaletnamesi verirseniz (2 fotoğrafınızla birlikte gidin notere) ücret olarak 1 kişi 90 tl 2 kişi 130 tl civarı bi masraf çıkar.

1-intikal dediğimiz şey ölenden hissedarlarına kalan arazilerin tapuda hissedarlar adına geçirilmesi (bölünmesi)
intikal nedir ?

Bu işlemlerde bilinmesi gereken en önemli şey intikal ve satış yetkilerini sizin gibi olan başka mirasçıya vermemeniz gerektiğidir, yani akrabanız olabilir ama hissedar olmayacak başka birini bulmanız ve ona vekalet vermeniz gerekir, intikal vekaletnamesi her nekadar diğer mirasçılardan (kardeşiniz,ablanız,anneniz) birine verilebilsede bazı durumlarda sorun çıkmaktadır..!

İntikal vekaletnamesi şablonu ;

İNTİKAL :
Murisim, FALANCA FİLAN'ın vefatı ile diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek (muristen kalan arazilerin olduğu yerler yazılcacak) taşınmaz ve taşınır mallardaki hak ve taşınmaz hisselerinin tamamını, mirasçılık belgelerine göre adıma intikal ettirmeye ve tescillerini yaptırmaya, iştirak halindeki mülkiyeti müşterek mülkiyete çevirmeye ve hissedarlık esasını kabule, bu konularla ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili memuru huzurunda namıma intikal ve tescil takrirleri vermeye ve kabule, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini, imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerini almaya, veraset ve intikal vergilerini ve emlak vergilerini ödemeye, beyannamelerini tanzim ederek ilgili mercilere sunmaya, iade edilecek kısımlarını geri almaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki yanlışlıkları idari yollardan düzeltmeye, belediyeye, yola, yeşil alana terki gereken kısımları bedelli veya bedelsiz olarak terke, terk takrirlerini vermeye, bu konudaki evrak ve belgeleri tanzim ve imzalamaya, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal işlemleri benden farksız olarak ilgili tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya, yetkili ve mezun olmak üzere .... ile ..... oğlu...... 1900 doğumlu ............. T.C. KİMLİK NUMARALI ......... vekil tayin edildi.


Noterde vekalet verirken, vekalet verdiğiniz kişinin yanınızda olması gerekmez, sadece TC numarasını bilseniz yeterlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder