12 Mart 2013 Salı

KPSS Soru Dağılımı

sinavKPSS SORU DAĞILIMI
KPSS SORULARININ KAPSAMLARI


 

  

GENEL YETENEK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
TÜRKÇE% 50MATEMATİK% 50
Sözcük Bilgisi% 5Sayılarla İşlem Yapma% 10
Dil Bilgisi% 10Matematiksel İlişkilerden Yararlanma% 10
Anlatım Özellikleri% 5Problem Çözme% 20
Okuduğunu Anlama% 30Temel Geometri Bilgileri% 5
  Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama% 5

 

 

 

 

 

GENEL KÜLTÜR SORULARININ DAĞILIMI

 

 

  Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi% 40Temel Yurttaşlık Bilgisi% 15
III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler% 5Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi ve Özel Hukuku% 5
Ulusal Kurtuluş Savaşı% 10Anayasa% 5
Atatürk İlke ve İnkılapları% 15İdare% 5
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika% 10Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular% 5
Türkiye Coğrafyası% 30Türk Kültür ve Medeniyetleri% 10
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri% 5Selçuklular ve Önceki Dönem% 5
Türkiye’nin Beşeri Özellikleri% 5Osmanlılar Dönemi% 5
Türkiye’nin Ekonomik Özellikleri% 20  

 

 

 

 

 

YABANCI DİL SORULARININ DAĞILIMI

 

İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Sözcük Bilgisi% 10Okuduğunu Anlama% 50
Dil Bilgisi% 20Çeviri% 20

 

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Eğitim Psikolojisi% 50Program Geliştirme ve Öğretim% 35
Gelişim Psikolojisi% 10Program Geliştirme% 10
Öğrenme Psikolojisi% 25Öğretim Metodları% 25
Ölçme ve Değerlendirme% 15Rehberlik% 15

 

 

 

 

 

HUKUK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Anayasa Hukuku% 10Borçlar Hukuku% 15
İdare Hukuku ve İdari Yargı% 15Ticaret Hukuku% 15
Ceza Hukuku% 15İcra ve İflas Hukuku% 15
Medeni Hukuk% 15  

 

 

 

 

 

İKTİSAT SORULARININ DAĞILIMI

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
İktisadi Doktrinler Tarihi% 5Uluslararası İktisat% 5
Mikro İktisat% 30Kalkınma-Büyüme% 5
Makro İktisat% 30Türkiye Ekonomisi% 5
Para-Banka-Kredi% 20  

 

 

 

 

 

İŞLETME SORULARININ DAĞILIMI

 

 

  Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Temel Kavramlar% 10Pazarlama Yönetimi% 20
İşletme Yönetimi% 25Finansal Yönetim% 20
Üretim Yönetimi% 25  

 

 

 

 

 

MALİYE SORULARININ DAĞILIMI

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Maliye Teorisi% 10Bütçe% 15
Kamu Gelirleri% 15Vergi Hukuku% 15
Kamu Giderleri% 15Maliye Politikası% 15
Kamu Borçları% 15  

 

 

 

 

 

MUHASEBE SORULARININ DAĞILIMI

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Genel Muhasebe% 70Ticari Aritmetik% 10
Mali Tablolar Analizi% 15İhtisas Muhasebesi% 5

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

  Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku% 45Çalışma Ekonomisi% 45
İş Hukuku% 20Yönetim ve Çalışma Psikolojisi% 5
Sosyal Güvenlik Hukuku% 25Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi% 5

 

 

 

 

 

EKONOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

  Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Ekonomik Tahmin ve Tahmin Ediciler% 15İçsel Bağıntı Sorunu% 15
Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi, Hipotez Testleri% 15Değişen Varyans ve Çoklu Bağıntı Sorunları% 10
Kukla Değişkenler ve Bağımlı Değişkenin Öngörüsü% 15Tanımlama Sorunu ve Gecikmesi Dağıtılmış Değişkenler% 10
  Eşanlı Denklem Sistemleri% 15
  Zaman Serisi Modellemesi% 10

 

 

 

 

 

İSTATİSTİK SORULARININ DAĞILIMI

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Olasılık – Matematiksel İstatistik% 15Deney Tasarımı% 5
Yöneylem Araştırması, Karar ve Oyunlar Kuramı% 10Örnekleme, Araştırma Teknikleri, Anket Düzenleme% 10
Çok Değişkenli Analizler% 10Sayısal Çözümleme% 5
Parametrik Olmayan Testler% 5Doğrusal Cebir% 10
Uygulamalı İstatistik% 15Regresyon Analizi% 10
Zaman Serileri% 5  

 

 

 

 

 

KAMU YÖNETİMİ SORULARININ DAĞILIMI

 

 

  Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Siyaset Bilimi% 15Kentleşme ve Çevre Sorunları% 15
Anayasa% 15Sosyoloji% 5
Hukuk% 10Türk Siyasal Hayatı, Osmanlı’dan Günümüze Siyasal Olaylar% 10
Yönetim Bilimleri% 15  
Yönetim Hukuku% 15  

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER SORULARININ DAĞILIMI

 

 

 

 Dağılım Yüzdesi Dağılım Yüzdesi
Uluslararası İlişkiler Teorisi% 35Siyasi Tarih% 30
Uluslararası Hukuk% 35  

 

 

 

* Tablo 2007 verilerine göre hazırlanmıştır. Ancak bu oranlar seneler itibariyle çok az değişiklik göstermektedir.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder