19 Mayıs 2015 Salı

uyap 2 ders notları 2014

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ-II SINAV SORU VE CEVAPLARI
1. Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, hükümlülerin çeşitli sebeplerle izin kullanmalarına ilişkin olarak çıkış bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
İzin çıkış bilgileri

2. Ceza infaz kurumundan nakil, firar ya da tahliye nedeni ile tutuklu/hükümlülerin kurumdan ayrılışı ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirildiği modül aşağıdakilerden hangisidir?
Çıkış işlemleri modülü

3. Aşağıdakilerden hangisi Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, süreli çıkış işlemleri modülü içinde yer almaz
Nakil onay bilgileri

4. Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sisteminde, alt sistemine giriş yapıldığında, dosya açma ve açılan dosyanın üzerinde işlem yapmak için kullanılan dosya arama ve sorgulama modülü aşağıdakilerden hangisidir?
Dosya İşlemleri Modülü

5. Ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklulara bireysel danışmanlık hizmeti vermek, onları ilgi ve yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre iş ve meslek kurslarına ve grup çalışmalarına yönlendirmek vb. önemli görevleri yerine getiren cezaevi hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
Psiko-sosyal servis bürosu

6.Cezaevinde bulunan bir tutuklu/hükümlü ile ilgili açık cezaevine geçiş, kapalı cezaevine iade, meşruten tahliye, izin kullanımı, disiplin cezası verilmesi, verilen disiplin cezasının kaldırılması gibi bilgileri takip etmeyi ve otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
Kurul kararları modülü

7.Vardiya ve vardiyada görev alacak personelin tanımlanması, vardiya yerlerinin belirlenmesi ve vardiya programının hazırlanıp görevlendirme işlemlerinin düzenlenmesi aşağıdaki modüllerden hangisi ile sağlanır?
Vardiya işlemleri modülü

8.Tutuklunun/hükümlünün kurum tabibi tarafından kurum içindeki ilk muayenesi yapıldıktan sonra bilgilerinin girildiği ekran aşağıdakilerden hangisidir?
İlk muayene bilgileri

9. Tutuklulara/hükümlülere gelen/giden yayınların takibi ve denetlenmesi ile ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
Yayın Bilgilendirme modülü

10. Tutuklu/hükümlüye ait yayınların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir
Yayın değerlendirme

11. Aşağıdakilerden hangisi Ceza ve Tutukevleri İşlemleri sistemi evrak işleri modülünde, iş listesinden başlatılan ekranlardan biridir?
Firar bilgileri


12. Tutukluya/hükümlüye ait mektup hakkında alınan olumsuz kararların itiraz işlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
Mektup karara itiraz

13. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde tebligat modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?
Ara kararın yazılması

14. Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, davanın görülmesi sırasındaki duruşma zaptının, duruşması yapılacak davalar listesinin hazırlanması ve keşif işlemleri, bilirkişi işlemleri, gün verilmesi işlemleri gibi faaliyetlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir?
Duruşma işlemleri modülü

15. Aşağıdakilerden hangisi tevzi modülü içinde yer alan ekranlardan biri değildir? A) Seri dava açılış harçlandırma işlemi
Keşif alt modülü

16. Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, birime seri dosya olarak gelen dosyaların vekil, duruşma günü, taraf kopyalama, seri dava ekleme ve müzekkere kopyalama işlemlerinin pilot dosya üzerinden seri dosyalar için yapıldığı ekran aşağıdakilerden hangisidir?
Seri dava uygulamaları

17. Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde davada nihai karar verildikten sonra taraflardan birinin verdiği temyiz dilekçesi ile kararın temyizi işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

Temyiz işlemleri modülü
18. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde karar modülü altında yer alan ekranlardan biri değildir?
Tereke idare memuru atanması

19. Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde davaya ait tüm harç, masraf tahsilâtı ve reddiyat işlemlerinin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsayan modül aşağıdakilerden hangisidir
Vezne işlemleri modülü

20. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Mahkemesi İşlemleri sisteminde, vezne işlemleri modülünün ekranlarından biri değildir?
Miras hesaplama

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder